Albisteak

Jakinarazten dizugu Barrikako udalerriko farmazia guardian egongo dela urtarrileko egun hauetan:

  • Urtarrilak 2, zapatua: 9:00etatik 13:30etara
  • Urtarrilak 8, barikua: 9:00etatik 24:00etara
  • Urtarrilak 16, zapatua: 9:00etatik 13:30etara
  • Urtarrilak 18, astelehena: 9:00etatik 24:00etara
  • Urtarrilak 26, martitzena: 9:00etatik 24:00etara
  • Urtarrilak 30, zapatua: 9:00etatik 13:30etara