Albisteak

 

Barrikan, bi mila eta hamaikako abuzturaren hogeitaseian. Toki Jaurpidearen Legeak eta Udalbatzen Antolaketa, Jarduera eta Lege Jaurpidearen Araudiak emoten deustezan ahalmenen ondorioz, Lehendakaritza honek

ERABAKI DAU

1.- Dei egiten jake zinegotzi jaun andrei Udalak 2.011KO ABUZTUAREN 31an egingo duen UDALBATZAR BEREZIRA etor daitezan, goizeko 10ETAN

2.- Bertaratu ezinez gero, Alkatetza jakinaren gainean jarri beharko da nahikoa aurretiaz.

Eguneko aztergaien zerrenda
Barrikako udalerrian familia mediku eta erizain kontsultategi esklusiboa izateko Osakidetzari eskaera

2.011ko 133 dekretua