Albisteak

 

AZTERGAIEN ZERRENDA

1.- AURREKO AKTAK ONARTZEA.-
2.- BERRI EMATEA.-
3.- FAKTUREN ZERRENDA.-
4.- ONARTZEA, BIDEZKOA BADA, 2010EKO AURREKONTUAREN KONTU OROKORRA.-
5.- 2011KO UZTAILAREN 19KO UDALBATZARRAREN 5. PUNTUA —DEDIKAZIO OSOA EDO ZATIZKOA DUTEN UDALKIDEEN LANSARIAK; ETA GAINERAKO UDALKIDEEN KALTE-ORDAINAK ETA DIETAK—, HIRUGARREN ATALEAN, ALDATZEA; ETA, ONDORIOZ, AURREKONTUA BETEARAZTEKO ARAUA ALDATZEA.
6.- ONDASUNEN INBENTARIOA, 2010 12 31KOA, ONARTZEA, BIDEZKOA BADA.
7.- EMAKUME ETA GIZONEN ARTEKO BERDINTASUNERAKO II. PLAN MANKOMUNATUA (2011-2014)
8.- EKAINAREN 3KO 93/2011 ALKATETZA DEKRETUA BERRESTEA.- DEKRETUAREN GAIA: ONDARE ERREKLAMAZIOA EZESTEAGATIK ASTARLOA 91 S.L., ABANDONADA MURIOLA S.L ETA I. ARNE MURIOLA S.L. ENPRESEK JARRITAKO ADMINISTRAZIOAREKIKO 873/11-2 AUZI ERREKURTSOAREN IZAPIDEAN AGERTZEA.
9.- EKAINAREN 3KO 94/2011 ALKATETZA DEKRETUA BERRESTEA.- DEKRETUAREN GAIA: ONDARE ERREKLAMAZIOA EZESTEAGATIK ISMAEL URZAIZ ARANDA JAUNAK JARRITAKO ADMINISTRAZIOAREKIKO 1047/2011 AUZI ERREKURTSOAREN IZAPIDEAN AGERTZEA.
10.- IRAILAREN 9KO 136/2011 ALKATETZA DEKRETUA BERRESTEA.- DEKRETUAREN GAIA: ONDARE ERREKLAMAZIOA EZESTEAGATIK ISMAEL URZAIZ ARANDA JAUNAK JARRITAKO ADMINISTRAZIOAREKIKO 206/2011 AUZI ERREKURTSOAREN IZAPIDEAN AGERTZEA.
11.- G ARTEPETA SEKTOREKO A-26 LUR ZATIA SALTZEKO ESPEDIENTEA
12.- OBRETARAKO LIZENTZIAK.-
13.- UDALEKO ZINEGOTZIEN PROPOSAMENAK.-
14.- ESKARIAK ETA GALDERAK.-