Albisteak

 
AZTERGAIEN ZERRENDA
1. AURREKO AKTAK ONARTZEA, BIDEZKOA BADA
2. BERRI EMATEA
3. FAKTUREN ZERRENDA
4. DEKRETUEN BERRI EMATEA.- GAIA: OTSAILAREN 22KO 26/2013 DEKRETUA, 2012KO AURREKONTUAREN KITAPENA ONARTZEKOA DENA.-
5. ONDASUNEN INBENTARIOAREN ZUZENKETA, 2012KO ABENDUAREN 31KOA, ONARTZEA, BIDEZKOA BADA.
6. HASIERA BATEZ ONARTZEA, BIDEZKOA BADA, ADMINISTRAZIO ELEKTRONIKOARI BURUZKO ORDENANTZA
7. HIRIGINTZAKO LIZENTZIAK
8. MARTXOAK 8, EMAKUMEEN NAZIOARTEKO EGUNARI BURUZKO ADIERAZPENAK
9. PAROT DOKTRINARI BURUZKO AKORDIOA
10. UDALKIDEEN PROPOSAMENAK
11. ESKARIAK ETA GALDERAK