Albisteak

 

AZTERGAIEN ZERRENDA

1. AURREKO BILKURAREN AKTA ONARTZEA, BIDEZKOA BADA.

2. BERRI EMATEA.

3. FAKTUREN ZERRENDA.

4. UDAL LOKALAK ERABILTZEKO ORDENANTZA ARAUEMAILEA

5. ANIMALIAK EDUKI ETA BABESTEKO ORDENANTZA ARAUTZAILEA

6. HIRIGINTZA LIZENTZIAK

7. UDALKIDEEN PROPOSAMENAK.

8. ESKARIAK ETA GALDERAK