Albisteak

 
AZTERGAIEN ZERRENDA
1. AURREKO BATZAR-AGIRIEN ONARPENA, KASUA BADA.
2. KONTU-DAZIOA.
3. FAKTUREN ERLAZIOA.
4. ELKALTEEN UDAL ERREGISTROAREN ARAUDIAREN ONARPENA, KASUA BADA. 5. ARGIZTAPENA ETA UDAL ERAIKINEN KONTU-IKUSKARITZA ENERGETIKOAREN ONARPENA, KASUA BADA.
6. UDALBATZAKO KIDEEN PROPOSAMENAK.
7. GALDE-ESKEAK