Albisteak

 

AZTERGAIEN ZERRENDA

1. AURREKO BILKURAREN AKTA ONARTZEA, BIDEZKOA BADA.
2. BERRI EMATEA.
3. FAKTUREN ZERRENDA.
4. ORDEZKO BAKE EPAILEA HAUTATZEA.
5. 4.- DEKRETUEN BERRI EMATEA: MARTXOAREN 28KO 46/2012 DEKRETUA, ALKATEAK EMANA, 2011KO AURREKONTUAREN KITAPENA ONARTZEKOA DENA.
6. ONDASUNEN INBENTARIOAREN ZUZENKETA, 2011 12 31KOA, ONARTZEA, BIDEZKOA BADA.
7. HIRI ANTOLAMENDUKO PLAN OROKORRAREN BATZORDE BEREZIAREN ERAKETA ONARTZEA, BIDEZKOA BADA.

8. UDAL GAZTEDIRI ATXIKI ETA ESKUALDEKO BATZORDERAKO ORDEZKARIA IZENDATZEA ONARTZEA, BIDEZKOA BADA.

9. LANBIDEREKIN IZENPETU BEHARREKO HITZARMENA ONARTZEA, BIDEZKOA BADA.
10. MAIATZAREN 17AN IZATEKOA DEN HOMOFOBIA, LESBOFOBIA ETA TRANSFOBIAREN AURKAKO NAZIOARTEKO EGUNA DELA ETA INSTITUZIO ADIERAZPENA ONARTZEA, BIDEZKOA BADA.
11. UDALKIDEEN PROPOSAMENAK.

12. ESKARIAK ETA GALDERAK.