Gertakariak

 
AZTERGAIEN ZERRENDA

1. AURREKO BILKURAREN AKTA ONARTZEA, BIDEZKOA BADA.-
2. BERRI EMATEA.-
3. FAKTUREN ZERRENDA.-
4. MURIOLA BARRIKABASO EREMUAN ARAU SUBSIDIARIOEN BARRUKO ALDAKETA EGIN AURRETIK, HERRITARREK PARTE HARTZEKO ABIAN JARRI NAHI DEN PROGRAMA ONARTZEA, BIDEZKOA BADA.-
5. ZERGA ORDENANTZAK ETA PREZIO PUBLIKOAK ARAUTZEN DITUZTEN ORDENANTZAK ALDATZEA.-
6. BEHIN BETIKO ONARTZEA, BIDEZKOA BADA, ARRIAGAKO LANDAGUNEKO LUR ZATI BATI DAGOKION XEHETASUN AZTERLANA.-
7. BEHIN BETIKO ONARTZEA, BIDEZKOA BADA, ARRIAGAKO LANDAGUNEKO LUR ZATI BIRI DAGOKION XEHETASUN AZTERLANA.-
8. UDALKIDEEN PROPOSAMENAK.-
9. ESKARIAK ETA GALDERAK.-