Gertakariak

 
AZTERGAIEN ZERRENDA
1. AURREKO BILKURAREN AKTA ONARTZEA, BIDEZKOA BADA.-
2. BERRI EMATEA.-
3. FAKTUREN ZERRENDA.-
4. MURIOLA BARRIKABASO EREMUAN ARAU SUBSIDIARIOEN BARRUKO ALDAKETA EGIN AURRETIK, HERRITARREK PARTE HARTZEKO ABIAN JARRI NAHI DEN PROGRAMA ONARTZEA, BIDEZKOA BADA.-
5. HIRIGINTZAK BAIMENA
6. EUSKARA SUSTATZEKO EKINTZA PLANA —ESEP 2014-2017— ONARTZEA.-
7. GIZON ETA EMAKUMEEN ARTEKO BERDINTASUNAREN UDAL ORDENANTZA HASIERA BATEZ ONARTZEA.-
8. BIGARREN MAILAKO HORNIDURA SAREA BEREZARTZEKO PLANA ONARTZEA.-
9. AZAROAREN 25eko ADIERAZPENAREN ONARPENA
10. UDALKIDEEN PROPOSAMENAK.-
11. ESKARIAK ETA GALDERAK.-