Gertakariak

 

AZTERGAIEN ZERRENDA

1. ZINEGOTZI BATEN JABETZA HARTZEA.
2. ARAU SUBSIDIARIOEN BARRUAN MURIOLA-BARRIKABASO EREMUARI DAGOKION ALDAKETA HASIERA BATEZ ONARTZEA
3. HAPO HASIERA BATEZ ONARTZEA.
4. EAEKO ITSASERTZA BABESTU ETA ANTOLATZEKO ARLOKO LURRALDE PLANAREN ALDAKETA, BARRIKABASORI DAGOKIONA, HASIERA BATEZ ONARTZEARI EGINDAKO ALEGAZIOAK.