Gertakariak

 

AZTERGAIEN ZERRENDA
1. AURREKO AKTA ONARTZEA
2. BERRI EMATEA
3. FAKTUREN ZERRENDA.
4. 2012KO AURREKONTUAREN KONTU OROKORRA ONARTZEA, BIDEZKOA BADA.
5. LAN KONTRATUKO LANGILEENTZAKO UDALHITZ HITZARMENA ALDATZEKO DEKRETUA BERRESTEA.
6. MURIOLAKO ETXE BATETIK IRTENARAZTEKO BAIMENAREN INGURUAN, BIZKAIKO FORU ALDUNDIARI AHOLKULARITZA JURIDIKOA ESKATZEKO DEKRETUA BERRESTEA.
7. MURIOLAKO ETXETIK IRTENARAZTEKO DEKRETUAREN AURKA JARRITAKO ADMINISTRAZIOAREKIKO AUZI ERREKURTSOAREN BAITAN, BIZKAIKO FORU ALDUNDIARI AHOLKULARITZA JURIDIKOA ESKATZEKO DEKRETUA BERRESTEA.
8. LAN KONTRATUKO LANGILEEN PLANTILLAN EGINDAKO HUTSAREN ZUZENKETA ONARTZEA, BIDEZKOA BADA.
9. LANGILEEN PLANTILLAREN ALDAKETA ONARTZEA, BIDEZKOA BADA.
10. UDALBATZARREN MAIZTASUN AKORDIOEN ALDAKETA , INFORMAZIO BATZORDEEN OSAERA ETA BILKURA ERREGIMENA ONARTZEA, BIDEZKOA BADA.
11. UDALAK KIDE ANITZEKO ORGANOETAN DITUEN ORDEZKARIAK IZENDATZEKO AKORDIOEN ALDAKETA ONARTZEA, BIDEZKOA BADA.
12. BARRIKABASON HIRIGINTZA LEGEZKOTASUNA BERREZARTZEKO ESPEDIENTEAREN HASIERA ONARTZEA, BIDEZKOA BADA.
13. HIRIGINTZAKO LIZENTZIAK
14. MOZIOA, BILDURENA.- GAIA: LUZERO LUR MUTURRAREN INGURUTIK HAREA ERAUZTEKO PROIEKTUAREN AURKAKO AKORDIO PROPOSAMENA
15. UDALKIDEEN PROPOSAMENAK.
16. ESKARIAK ETA GALDERAK.