Gertakariak

 
AZTERGAIEN ZERRENDA
1. AURREKO BATZAR-AGIRIEI ONESPENA EMOTEA, BIDEZKOA BADA,
2. BARRI EMOTEA.
3. FAKTUREN-ZERRENDA.
4. 2013ko TRAKZIO MEKANIKODUN IBILGAILUEN GAINEKO ZERGAREN ERROLDA.
5. UDAL-KALETEGIARI LEHEN ONESPENA EMOTEA, BIDEZKOA BADA.
6. EUSKERAREN ERABILERA SUSTATZEKO PLAN NAGUSIAREN LUZAPENA, 2013. urteako.
7. ETXETIK KALERATZEAK DIRELA-ETA SORTUTAKO EGOERA LARRIA DALA-ETA ERABAKI-PROPOSAMENA.
8. FRANKISMOAK EGINDAKO KRIMENEN KONTRA AUZIA JARTZEKO EUSKAL PLATAFORMARI  BABESTEKO MOZIOA
9. UDALBATZAKO KIDEEN PROPOSAMENAK.
10. ITAUN-ESKAERAK.