Gertakariak

 

1. AURREKO BILKURAREN AKTA ONARTZEA, BIDEZKOA BADA.

2. BERRI EMATEA.

3. FAKTUREN ZERRENDA.

4. 2013KO AURREKONTUA HASIERA BATEZ ONARTZEA.

5. UDALAREN LOKALAK ETA KIROL INSTALAZIOAK LAGA ETA ERABILTZEKO ARAUDIA BEHIN BETIKO ONARTZEA.

6. HIRIGINTZAKO LIZENTZIAK.

7. UDALKIDEEN PROPOSAMENAK.

8. ESKARIAK ETA GALDERAK