Gertakariak

 

1. EMAKUMEENGANAKO INDARKERIAREN AURKAKO NAZIOARTEKO EGUNARI BURUZKO EUSKAL UDALEN ADIERAZPEN INSTITUZIONALA, AZAROAREN 25A DELA ETA.

2. I. ARNE MURIOLA-K, ASTARLOA 91-K ETA ABANDONADA MURIOLA S.L-K JARRITAKO ADMINISTRAZIOAREKIKO AUZI-ERREKURTSOAN AGERTZEA. ERREKURTSOAREN GAIA: BARRIKAKO UDALBATZAREN 2012KO UZTAILAREN 25EKO AKORDIO BIDEZ ONARTU EZ ZEN ONDARE-ERANTZUKIZUNEKO EKINTZA —2012KO MARTXOAREN 12AN AURKEZTUA— EZESTEA.

 

 3. ZERGA-ORDENANTZEN ETA PREZIO PUBLIKOEN ORDENANTZAK 2013RAKO ALDATZEA